استقرار کانکس اداری پروژه و مرحله اول آکس بندی

استقرار کانکس اداری پروژه و مرحله اول آکس بندی

استقرار کانکس اداری پروژه و مرحله اول آکس بندی
چکیده:

صبح روز چهارشنبه دهم دیماه کانکس اداری در محل پروژه مستقر و مرحله اول آکس بندی و محل قرارگیری قالب فنداسیون در روی زمین مدرسه انجام گردید.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
بازدید: ۳۹۲