شروع بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین

شروع بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین

شروع بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین
چکیده:

اولین مرحله بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید حجت الاسلام و المسلمین سیدین / ۲۰بهمن

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بازدید: ۳۰۷۶