عملیات بتن ریزی سقف اول مدرسه

عملیات بتن ریزی سقف اول مدرسه

عملیات بتن ریزی سقف اول مدرسه
چکیده:

عملیات بتن ریزی سقف اول مدرسه / ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
بازدید: ۵۱۹