عملیات نماسازی حوزه علمیه خواهران کیش

عملیات نماسازی حوزه علمیه خواهران کیش

عملیات نماسازی حوزه علمیه خواهران کیش
چکیده:

مراحل پایانی عملیات نماسازی حوزه علمیه خواهران کیش / ۲۸بهمن

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بازدید: ۳۸۱۳