مرحله اول خرید ، حمل و تخلیه میلگرد در زمین مدرسه جهت فنداسیون پروژه

مرحله اول خرید ، حمل و تخلیه میلگرد در زمین مدرسه جهت فنداسیون پروژه

مرحله اول خرید ، حمل و تخلیه میلگرد در زمین مدرسه جهت فنداسیون پروژه
چکیده:

 

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
بازدید: ۴۳۵