مرحله دوم بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین / ۲۸ بهمن

مرحله دوم بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین / ۲۸ بهمن

مرحله دوم بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید سیدین / ۲۸ بهمن
چکیده:

دومین مرحله بتن ریزی فنداسیون مدرسه شهید حجت الاسلام و المسلمین سیدین / ۲۸ بهمن

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بازدید: ۳۱۷۷