آخرین مرحله بتن ریزی ستونهای طبقه همکف مدرسه شهید سیدین
صفحه اصلی » پروژه های عمرانی » آرشیو "مدرسه شهید سیدین"