شروع برگزاری نماز جماعت

مسجد امام صادق علیه السلام