تصاویر حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه۲۳خرداد۹۹

تصویر