تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش : تربیت دانشمندان، تحقق نهضت علمی، تربیت نیروی انسانی، توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای، از تاکیدات مهم رهبری است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
بازدید: ۷۵