تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش : بحران اوکراین نتیجه اعتماد به آمریکا و غرب در تأمین امنیت است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
بازدید: ۷۷