تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: آمریکا منشاء بحرانهاست و جنگ اوکراین هم نتیجه سیاست های غلط آمریکاست.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
بازدید: ۶۸