تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

تصاویری از حضور باشکوه مردم مؤمن و خداجوی کیش در نماز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : نامگذاری شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی پشتوانه قوی فکری و نظری دارد که باید خیلی جدی گرفته شوند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
بازدید: ۶۴