تصاویری از حضور مردم بابصیرت کیش در نماز جمعه۱۹دیماه۹۹

تصاویری از حضور مردم بابصیرت کیش در نماز جمعه۱۹دیماه۹۹

تصاویری از حضور مردم بابصیرت کیش در نماز جمعه۱۹دیماه۹۹
چکیده:

امام جمعه کیش: واقعیتی که امروز میتوان شاهد آن بود اینست که آمریکا در حال ضعف و تنزل و رو به افول بوده و دیگر ابرقدرت نیست.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
بازدید: ۴۸۹