تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه۲۳آبان۹۹

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه۲۳آبان۹۹

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه۲۳آبان۹۹
چکیده:

امام جمعه کیش : این انتخابات اخیر آمریکا باعث شد تا چهره وحشی دموکراسی آمریکایی برای جهانیان روشن شود.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
بازدید: ۵۴۹