تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: عملکرد دولت در ۱۰۰ روز نشان از جهادی بودن آن است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
بازدید: ۱۰۶