تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۵ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۵ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۵ آذرماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: تشکیل بسیج یکی از شاهکارهای امام راحل بوده که اکنون به یک شبکه بزرگ فرهنگی، اجتماعی و نظامی تبدیل شده است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
بازدید: ۱۲۲