تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: هدف ایران از حضور در مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۹/۱۲
بازدید: ۱۲۰