تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه موقت کیش: حضور مسئولین دولت سیزدهم در بین مردم باعث کاهش فاصله بین دولتمردان و مردم شده است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
بازدید: ۱۲۷