تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۴ دیماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۴ دیماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۴ دیماه ۱۴۰۰
چکیده:

توجه جدی دولت سیزدهم نسبت به ۳ چالش بزرگ زیرساخت های آموزشی ، مسکن و درمان مطالبه مهم امام جمعه و مردم کیش است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
بازدید: ۹۰