تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه اول بهمن ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه اول بهمن ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه اول بهمن ماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: سفر رییس جمهور کشورمان به روسیه نشانه بارزی از موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی اقتصادی است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
بازدید: ۹۴