تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش: مذهبی‌ها در امور تخصصی مقلد متخصصان هستند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۹
بازدید: ۱۳۹