تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش : جمعه‌های خدمت، مهمترین حرکت دولت به سمت تقویت اعتماد مردم است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۶/۲۶
بازدید: ۱۲۱