تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰
چکیده:

امام جمعه کیش : نگهداری اموال دولتی پس از پایان ماموریت مصداق غصب بیت المال است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
بازدید: ۹۰