تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۷ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۷ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۷ آبانماه ۱۴۰۰
چکیده:

 

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
بازدید: ۱۱۸