تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۰

تصاویری از حضور مردم مؤمن کیش در نماز جمعه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۰
چکیده:

 

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
بازدید: ۱۱۶