تصاویری از شکوه حضور آدینه شانزدهم اردیبهشت۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه شانزدهم اردیبهشت۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه شانزدهم اردیبهشت۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش: دولت کنترل متغیرهای تأثیرگذار گرانی را به صورت ویژه دنبال می‌کند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
بازدید: ۷۲