تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱
چکیده:

راهپیمایی اربعین قدرت نمایی جبهه مقاومت برابر صف آرایی دشمنان است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
بازدید: ۴۶