تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : معنویت، عقلانیت و عدالت سه عنصر اصلی در مکتب امام راحل هستند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
بازدید: ۵۶