تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۴مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۴مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۱۴مردادماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : مجلس و دولت به منظور کاهش آسیب ها، ساختار مدیریت بحران کشور را بازنگری کنند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
بازدید: ۴۰