تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش: توافق سریع در مذاکرات هسته ای نیاز آمریکا و غرب است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
بازدید: ۴۵