تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : توجه به پیوست های فرهنگی و امنیتی در برنامه ریزی فرصت جام جهانی ۲۰۲۲ امری ضروریست.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۱/۲۶
بازدید: ۶۱