تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : زلزله اخیر استان هرمزگان زنگ خطری برای افزایش مقاوم سازی ساختمان ها است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
بازدید: ۶۲