تصاویری از شکوه حضور آدینه ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : دولت هزینه کرد درآمد خود از اصلاح ارز ترجیحی را به مردم گزارش کند.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
بازدید: ۷۲