تصاویری از شکوه حضور آدینه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۴ شهریورماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : آمریکا در مذاکرات هسته ای مقابل مواضع و تدابیر ایران دچار سردرگمی و استیصال شده است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
بازدید: ۳۹