تصاویری از شکوه حضور آدینه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش: مردمی بودن ، ساده زیستی و گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم برخی از شاخصه های نماینده انقلابیست.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
بازدید: ۷۴