تصاویری از شکوه حضور آدینه ۷ مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۷ مردادماه ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور آدینه ۷ مردادماه ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه فراموش شده ای است که همه موظف به إحیای آن هستیم.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
بازدید: ۵۷