تصاویری از شکوه حضور در راهپیمایی روز قدس و آدینه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور در راهپیمایی روز قدس و آدینه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تصاویری از شکوه حضور در راهپیمایی روز قدس و آدینه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
چکیده:

امام جمعه کیش : گسترش عملیات های انفرادی مهمترین عامل تجلی روح مقاومت در فلسطین و گام نهادن پاره تن اسلام در مسیر موفقیت است.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
بازدید: ۶۳