تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۲ آذر ۹۷

تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۲ آذر ۹۷

تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۲ آذر ۹۷
چکیده:

امام جمعه کیش در نماز جمعه ۲ آذر : بسیج در انجام وظایف خود بسیار موفق عمل کرده است.

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
بازدید: ۷۹۰