تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۹ آذر ۹۷

تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۹ آذر ۹۷

تصاویر حضور مردم مومن جزیره کیش در نماز جمعه ۹ آذر ۹۷
چکیده:

امام جمعه کیش در خطبه های نماز جمعه ۹ آذر: همه مردم جزیره در کنار مدیریت جدید هستند.

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بازدید: ۸۵۰