تصاویر نماز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

تصاویر نماز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

تصاویر نماز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷
چکیده:

تصاویر حضور با شکوه مردم انقلابی کیش در نماز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
بازدید: ۷۳۱