تصاویر نماز جمعه ۲۹ تیرماه ۹۷

تصاویر نماز جمعه ۲۹ تیرماه ۹۷

تصاویر نماز جمعه ۲۹ تیرماه ۹۷
چکیده:

تصاویری از حضور مردم مؤمن جزیره زیبای کیش در نماز جمعه ۲۹ تیرماه ۹۷

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
بازدید: ۳۳۶۸