عکس هایی از نماز جمعه ۱۱ آبان ماه ۹۷ در جزیره زیبای کیش

عکس هایی از نماز جمعه ۱۱ آبان ماه ۹۷ در جزیره زیبای کیش

عکس هایی از نماز جمعه ۱۱ آبان ماه ۹۷ در جزیره زیبای کیش
چکیده:

امام جمعه کیش: شعار مرگ بر آمریکا از قاموس مردم ایران حذف نخواهد شد (خطبه های نمازجمعه ۱۱ آبان)

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
بازدید: ۸۹۲