فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۸ آبان ماه ۹۷

فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۸ آبان ماه ۹۷

فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۸ آبان ماه ۹۷
چکیده:

امام جمعه کیش در خطبه های نماز جمعه ۱۸ آبان: تیم اقتصادی جدید دولت مطالبات مردم را پیگیری کنند.

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
بازدید: ۷۳۰