فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۹دیماه۹۹به امامت حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسن زاده

فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۹دیماه۹۹به امامت حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسن زاده

فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ۱۹دیماه۹۹به امامت حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسن زاده
چکیده:

امام جمعه کیش: واقعیتی که امروز میتوان شاهد آن بود اینست که آمریکا در حال ضعف و تنزل و رو به افول بوده و دیگر ابرقدرت نیست.

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
بازدید: ۴۲۲