فایل صوتی سخنرانی حجة السلام والمسلمین دکتر وزیری در شام اربعین حسینی

فایل صوتی سخنرانی حجة السلام والمسلمین دکتر وزیری در شام اربعین حسینی

فایل صوتی سخنرانی حجة السلام والمسلمین دکتر وزیری در شام اربعین حسینی
چکیده:

فایل صوتی سخنرانی حجة السلام والمسلمین دکتر وزیری در شام اربعین حسینی      

فایل صوتی سخنرانی حجة السلام والمسلمین دکتر وزیری در شام اربعین حسینی

 

 

 

نویسنده: حسین صافی زاده
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بازدید: ۶۵۳