آیین تکریم جناب آقای دکتر انصاری و معارفه جناب آقای دکتر مظفری

آیین تکریم جناب آقای دکتر انصاری و معارفه جناب آقای دکتر مظفری

آیین تکریم جناب آقای دکتر انصاری و معارفه جناب آقای دکتر مظفری
چکیده:

آیین تکریم جناب آقای دکتر انصاری و معارفه جناب آقای دکتر مظفری مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش

 

آیین تکریم جناب آقای دکتر انصاری و معارفه جناب آقای دکتر مظفری مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش با حضور امام جمعه محترم برگزار شد.

 

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
بازدید: ۵۹۶۰