اولین جلسه ستاد اربعین کیش

اولین جلسه ستاد اربعین کیش

اولین جلسه ستاد اربعین کیش
چکیده:

اولین جلسه ستاد اربعین در کیش برگزار شد.

 

اولین جلسه ستاد اربعین جزیره کیش با حضور نمایندگان برخی نهادهای فرهنگی و فعالین مردمی در نهاد امامت جمعه برگزار گردید.

 

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
بازدید: ۱۳۴۳