جلسه با جمعی از دبیران قرآنی فعال در جزیره کیش

جلسه با جمعی از دبیران قرآنی فعال در جزیره کیش

جلسه با جمعی از دبیران قرآنی فعال در جزیره کیش
چکیده:

جلسه با جمعی از دبیران قرآنی فعال در جزیره کیش با موضوع تقویت و توسعه آموزش قرآن

 

جلسه با جمعی از دبیران قرآنی فعال در جزیره کیش با موضوع تقویت و توسعه آموزش قرآن در نهاد امامت جمعه کیش در تاریخ ۱۷ آذر برگزار شد.

 

نویسنده: مصطفی تلخابی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بازدید: ۱۰۸۶