جلسه بررسی و هماهنگی جهت تسریع ساخت و ساز مسجد امیر المومنین

جلسه بررسی و هماهنگی جهت تسریع ساخت و ساز مسجد امیر المومنین

جلسه بررسی و هماهنگی جهت تسریع ساخت و ساز مسجد امیر المومنین
چکیده:

جلسه بررسی و هماهنگی جهت تسریع ساخت و ساز مسجد امیر المومنین علیه السلام با حضور امام جمعه محترم برگزار شد.  

جلسه بررسی و هماهنگی جهت تسریع ساخت و ساز مسجد امیر المومنین علیه السلام با حضور امام جمعه محترم برگزار شد.

 

نویسنده: سید مرتضی مهدوی
منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
بازدید: ۱۴۷۱